klantcontact-button

973-klant-button

toolbox-02
contact-02
crkbo-01-new

Privacyverkaring AVG

Topscore gaat zorgvuldig om met persoons- en studiegegevens. Wij conformeren ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben wel gegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. In deze verklaring lichten wij dit graag toe. 

 

Wat slaan wij (tijdelijk) van u of uw deelnemers op?

Wij slaan de persoonsgegevens van onze opdrachtgever en deelnemers die wij ontvangen op. Het gaat hierbij om gegevens voor het uitnodigingsproces van de training of als wij per e-mail of telefonisch contact opnemen. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor men is aangemeld.
 • Betalingsgegevens van de opdrachtgever en/of inkoopafdeling.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) is afgerond.
 • Feedback over de opleiding bijvoorbeeld een evaluatierapportage.

 

Gebruik van uw gegevens

Topscore gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van deelname aan de opleiding.
 • Verzorging van de opleiding zoals bijvoorbeeld het uitnodigen voor opleiding.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • Vragen van opdrachtgever of deelnemers kunnen beantwoorden.
 • Om een evaluatie uit te voeren voor opleiding en coaching.
 • Voor het maken van een talentanalyse en -rapportage. De analyse en de rapportage worden binnen 4 maanden verwijderd uit onze bestanden.
 • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

 

Verdere toelichting

 • Topscore anonimiseert de persoonsgegevens die gebruikt worden voor teamanalyses. In onze analyses zijn persoonsgegevens niet herkenbaar.
 • Topscore kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan  accreditatie-organisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is het soms verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie inzage te geven in persoonsgegevens.
 • Wij werken samen met externe dienstverleners zoals docenten, acteurs, printbedrijven. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van de opleiding. Zij mogen persoonlijke gegevens niet  doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Topscore door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

 

Beveiliging en bewaartermijn van gegevens

Topscore beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die hiervoor beschikbaar zijn.

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is.

 

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u ons vragen uw gegevens te wissen. Als u dit wenst, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij reageren binnen 2 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Topscore eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Topscore volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, laten wij u dit weten en geven u ook aan op welk eerst volgende moment uw gegevens wel verwijderd kunnen worden.

Topscore kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze verklaring is opgemaakt in mei 2018.